NĚMČINA

Není mnoho českých studentů, kteří by si výuku němčiny zvolili z důvodu její libozvučnosti – je mylně považována za jazyk tvrdý. Já patřím mezi ty, které si získala poté, co jsem plně začala vnímat značný rozdíl mezi „původní němčinou“ a „němčinou s českým přízvukem“. Motivace učit se právě němčinu může být rozličná – ostatně už sama skutečnost, že polovinu našich hranic tvoří německy mluvící sousedé, je dostatečně dobrým důvodem... Na výslovnosti budeme pracovat tak jako tak, slibuju!


NĚMECKO

JAZYKOVÁ VÝUKA FRANCOUZŠTINY A NĚMČINY

REFERENCE - NĚMČINA


Grein, Rakousko
– 7měsíční soukromý pobyt

Pädagogische Hochschule Weingarten, Německo
– týdenní pedagogická stáž

Pädagogische Hochschule Eichstätt, Německo
- diplomová práce

Výuka pro jazykové školy
Presto – roční pomaturitní kurz
Skřivánek – firemní (Panalpina, Schachermayer) a individuální kurzy
JCL – firemní (Omega Optix, CEWE)

Jazykové konference
– Akcent IH Prague, Asociace jazykových škol, nakladatelství Klett, aj.

Mgr. Klára Kafoňková   /   gsm: +420 736 122 956   /   e-mail: kafonkova@centrum.cz   /   www.francouzstina-nemcina.cz